ตรายางด่วน - เนื้อยางสังเคราะห์

ในปัจจุบันยางสังเคราะห์ที่ใช้ทำตรายาง ซึ่งพบเห็นกันโดยทั่วไปจะเป็นยางไนล่อน หรือเรซิ่น เมื่อผลิตสำเร็จออกมาแล้ว
จะมีลักษณะโปร่งใส ยืดหยุ่นคล้าย ๆ ยางธรรมชาติ แต่น้อยกว่า จึงทำให้คุณภาพ ความชัดเจนของงานจากตรายางสังเคราะห์ด้อยกว่าตรายางธรรมชาติ และอายุการใช้งานก็สั้นกว่า เพราะเนื้อยางสังเคราะหจะ์สึกหรอได้ง่ายกว่าจุดเด่นของตรายางสังเคราะห์คือ มีขั้นตอนในการผลิตน้อยกว่า สามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน กรณีที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว

Hot Promotion

ราคาตรายาง

ตรายางธรรมดา


ตรายางหมึกในตัว


ตรายางด่วน


ตรายางสำเร็จรูป

ตราปั้มนูน