ตรายางธรรมดา - เนื้อยางธรรมชาติ
เป็นตรายางแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน ก่อนที่จะเกิดตรายาง
ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น ไนล่อน เรซิ่น ฯลฯ
ที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมนำมาใช้ทดแทนตรายางธรรมชาติกัน
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีที่ผ่ามมา
เนื้อยางของยางธรรมชาติ เป็นยางที่แปรรูปโดยตรงมาจากยางธรรมชาติ
ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นสีเทา
อย่างไรก็ตาม ตรายางธรรมชาติก็ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานราชการ

ซึ่งนอกจากจะมีราคาที่ ต่ำกว่าตรายางประเภทอื่น ๆ แล้วที่สำคัญคือ
ตรายางธรรมชาติจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า (นิ่มกว่า)
และดูดซึมน้ำหมึกได้ดีกว่า ทำให้สามารถประทับตรา ได้ชัดเจนและง่ายดายกว่า
แต่มีข้อด้อยคือ ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่า
เพราะมีขั้นตอนในการผลิตที่มากกว่าการผลิตตรายางประเภทอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot Promotion

ราคาตรายาง

ตรายางธรรมดา


ตรายางหมึกในตัว


ตรายางด่วน


ตรายางสำเร็จรูป

ตราปั้มนูน